El clúster

El clúster empresarial del Maresme Marítim el constitueixen el conjunt de les activitats econòmiques de la comarca que tenen un punt fort en comú: la seva vinculació amb el mar. Es tracta d’un total de 484 empreses i agents procedents de diferents sectors amb una relació directa o indirecta amb el sector marítim i nàutic. La identificació d’aquests agents permet millorar-ne la coordinació a l’hora de defensar els interressos comuns, i també afavoreix la cooperació i les aliances entre el teixit empresarial maresmenc.

La seves característiques de diversificació i alhora complementarietat els otorguen un potencial molt gran per desenvolupar noves iniciatives empresarials que siguin tractores d’activitat i llocs de treball, inversions singulars, recerca, aplicació de noves tecnologies, i d’altres sinèrgies.

Per tal d’aprofitar les oportunitats que ofereix l’entorn marítim a l’economia del Maresme, promotors públics i privats impulsen aquest clúster per tal d’intensificar i conduir de forma organitzada aquestes interrelacions i col·laboracions empresarials. L’objectiu és que, al posar en comú experiències i iniciatives empresarials, es generi un caldo de cultiu per a noves inversions empresarials, captació d’activitats tractores en espais estratègics, especialitzacions i creació de llocs de treball qualificats.

El clúster treballa en dues direccions principals:

 • Promoure ofertes formatives per cobrir les necessitats actuals i futures del sector
 • Potenciar les col·laboracions entre empreses, entitats i institucions per crear riquesa i llocs de treball.

Les empreses identificades pel clúster pertànyen, principalment, als següents sectors:

 • Construcció d’embarcacions i indústria auxiliar
 • Repair & refit: reparacions, manteniments i reformes d’embarcacionsComerç i serveis
 • Pesca i aqüicultura
 • Ports i activitats d’esbarjo familiar
 • Turisme actiu familiar  i empresarial vinculats a activitats al mar (pesca, esports nàutics i de platja, ruta blava per tot el litoral del Maresme, etc.)
 • Salut, talassoteràpia, benestar
 • Esport i oci, amb especial atenció als esdeveniments esportius singulars
 • Noves tecnologies i biotecnologia blava aplicades al sector marítim i als ports.
 • Projectes de cooperació empresarial i cooperativització en àmbits com ara la pesca, activitats auxiliars de la indústria de drassanes, xàrters, ports i clubs nàutics, o formació i monitoratge en esports nàutics per discapacitats.

En tot aquest procés, el suport dels centres universitaris, tecnològics i de recerca i desenvolupament serà imprescindible.