Interrelacions i sinèrgies amb el mar

El clúster empresarial del Maresme Marítim el constitueixen el conjunt de les activitats econòmiques de la comarca relacionades directament o indirecta amb el mar, i les seves interrelacions i sinèrgies que es generen i es poden generar.

Són 484 empreses i agents que es distribueixen entre diferents subsectors d’activitat i en diversos nivells d’especialització i vinculació amb el mar i que configuren un sistema o sector socioeconòmic amb un punt fort comú que és aquesta relació amb l’entorn marítim.

La seves característiques de diversificació i alhora complementarietat determinen un potencial molt alt de desenvolupament de noves iniciatives empresarials que siguin tractores d’activitat i llocs de treball, inversions singulars, recerca, aplicació de noves tecnologies, i d’altres sinèrgies. Però això exigeix  intensificar i conduir de forma organitzada  les interrelacions i col·laboracions empresarials. I aquest és un dels objectius bàsics que impulsa el clúster Maresme Marítim.

Amb aquest clúster es  posaran en comú experiències i iniciatives empresarials i es generaran sinèrgies, formes de col·laboració, propostes de cooperació, dinamització i intercanvis que poden impulsar noves inversions empresarials, captació d’activitats tractores en espais estratègics, especialitzacions i creació de llocs de treball qualificats.

 

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*