MarésMés

Aglutina un conjunt d’accions de caràcter anual amb les que es dóna continuïtat a Maresme Marítim, amb qui comparteix l’objectiu de dinamitzar l’economia dels sectors relacionats amb el mar i crear ocupació en aquest àmbit.

Les accions que es posen en marxa a través d’aquest projecte estan subvencionades pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb la concessió de subvencions de projectes innovadors i experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre).

Les accions que es programen estan relacionades amb diversos àmbits, com el turisme nàutic, la pesca turisme, la vinculació amb agents econòmics i socials, la posada en marxa de l’Observatori Àmbit Marítim del Maresme, la cerca de perfils professionals emergents en el sector marítim i nàutic, i el disseny i la implementació de titulacions universitàries, oficials i pròpies, vinculades amb aquests perfils.

ACTUACIONS

Marésmés I

En la primera fase de desenvolupament del projecte MarésMés, es va actuar en els següents àmbits:

 1. Promoció del turisme nàutic. Catalogació de les activitats nàutiques de la comarca, que suma més de 30 entitats relacionades amb l’esport nàutic, centrada en les escoles de vela.
 2. Impuls de la pesca turisme. Cerca d’activitats complementàries a la pesca tradicional. Creació del Centre d’Interpretació de la Pesca d’Arenys de Mar.
 3. Xarxa d’agents econòmics i socials. Identificació del clúster empresarial i promoció de sinèrgies per facilitar l’emprenedoria i potenciar l’activitat econòmica existent.
 4. Observatori Àmbit Marítim del Maresme. Facilita les dades socioeconòmiques i els indicadors d’activitat del sector marítim en el territori.
 • Detectar perfils professionals emergents. Organització de cursos relacionats amb l’administració del negoci marítim i la gestió portuària, així com formació bàsica per a personal de creuers i serveis marítims.
 • Promoure la formació i acompanyar en la inserció laboral. S0
 • Disseny i implementació de titulacions universitàries, oficials i pròpies, vinculades al mar i a la nàutica. Posada en marxa d’un Grau en Logística i Negocis Marítims; Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme (especialitzat en turisme nàutic i de creuers), així com propostes de post-grau sobre turisme marítim i de salut.
 • Marésmés II

  En la segona fase del projecte s’ha aprofundit en:

  1. Desenvolupament de noves especialitats empresarials i revitallització de les tradicionals. Identificació d’empreses que utilitzin tecnologies TIC en relació a l’àmbit marítim i formació en noves oportunitats en els sectors tradicionals.
  2. Transferència tecnològica d’elements de seguretat actius aplicats a equips de seguretat individual (EPI) nàutics. Això implica el disseny del nou equip i la relació amb socis interessats en la seva fabricació.
  3. Consolidació de la pesca turisme i dinamització de la zona portuària.
  4. Vinculació amb els agents econòmics i socials. Ampliar, enfortir i consolidar la xarxa relacional de la comarca per tal d’afrontar nous reptes ifer créixer el potencial de les empreses i el territori.
  5. Formació professional per a aturats. Millorar l’ocupabilitat de 18 persones dotant-les de les acreditacions professionals oficials requerides per treballar en un vaixell de passatgers i d’un nivell de l’idioma anglès suficient per poder comunicar-se en el seu lloc de treball, tant amb la resta de personal com amb la clientela.
  6. Desplegament i consolidació de les titulacions universitàries lligades al mar i la nàutica. Signatura de convenis de pràctiques amb empreses, associacions professionals i entitats internacionals.