Objectius

L’Associació Maresme Marítim té com a objectiu dinamitzar l’economia de la comarca i fomentar-ne la projecció marítima des de les vessants econòmica, cultural, de lleure i esportiva. Per aconseguir-ho, defineix un pla d’acció amb diversos projectes per contribuir a la bona marxa de tots els actors implicats en el projecte i identificats en el clúster.

L’Associació prendre cos el 2012 de la mà d’onze ens públics i privats de la comarca i està oberta a la incorporació de persones, empreses i entitats que vulguin participar de l’impuls del sector marítim al Maresme. Forma part del Fòrum Marítim Català (FMC) i és qui manté les relacions amb les associacions similars d’altres territoris catalans.

L’Associació Maresme Marítim organitza diferents accions al voltant de vuit línies mestres:

 • FORMACIÓ.
  S’identifiquen els perfils laborals que demanda el sector per tal de coordinar i impulsar ofertes formatives i cursos reglats -en l’àmbit de la formació professional o universitària- que satifacin aquestes necessitats. A banda de donar resposta als nous requeriments per cobrir llocs de feina innovadors, també s’impulsen cursos formatius i de reciclatge perquè els qui ja treballen en ocupacions tradicionals de l’àmbit nàutic i marítim puguin millorar les seves competències.
 • INDÚSTRIA.
  Es fomenta tot el procés industrial que gira al voltant de la construcció, el manteniment la reparació i la reforma d’embarcacions.
 • EMPRENEDORIA.
  Es facilita la creació d’empreses en els vessants marítim, esportiu, formatiu i de lleure.
 • OPORTUNITATS DE NEGOCI.
  Es cerquen nínxols de mercat lligats a la indústria marítima i al món del mar i la pesca. Un cop detectades aquestes oportunitats de negoci, es fomenten noves fórmules empresarials per poder-les explotar.
 • RELACIÓ AMB LA SOCIETAT.
  S’afavoreixen les relacions entre la indústria marítima i els serveis a les persones, el turisme, el lleure, la salut i el benestar.
 • RELACIÓ AMB ALTRES CLÚSTERS.
  L’Associació col·labora amb clústers i entitats relacionades amb el mar d’altres indrets per tal d’intercanviar coneixements i compartir experiències d’èxit.
 • INTERNACIONALITZACIÓ.
  Impulsar la projecció internacional dels negocis autòctons per vendre més i també localitzar ofertes atractives d’arreu del món que puguin servir com a model.
 • INVESTIGACIÓ.
  Crear un observatori amb indicadors de seguiment de l’estructura i la conjuntura de les activitats marítimes del Maresme.