RIS3

El programa RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization) busca l’especialització “intel·ligent” dels territoris i es finança amb els fons de cohesió de la Unió Europea (UE), en el marc de l’horitzó 2020.

A Catalunya, aquesta iniciativa es concreta en el RISC3Cat, que identifica els àmbits i territoris catalans amb més potencial econòmic i que té com a objectius estratègics:

 • Reforçar la competitivitat i millorar l’eficàcia en els processos productius de les empreses
 • Detectar activitats emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació
 • Consolidar Catalunya com un pol europeu de coneixement i potencial tecnològic i creatiu
 • Millorar el sistema català d’innovació i facilitar la internacionalització de les empreses catalanes

Els instruments per dur a terme aquests objectius són els Projectes d’Especialització i competitivitat territorial (PECT), que a Catalunya compten amb una dotació de 808.433.501 euros. Aquests fons es distribuiran tenint en compte els objectius mencionats i quatre pilars:

 • Acotar les prioritats en funció de les fortaleses i especialitzacions de cara al mercat internacional
 • Veure les necessitats i capacitats del teixit empresarial per tal de reforçar els avantatges competitius, mobilitzar el talent i redireccionar les inversions en R+D cap on siguin més útils
 • Impulsar la cooperació sectorial i interregional per aconseguir una major diversificació i evitar duplicitats
 • Potenciar sinèrgies entre universitats, empreses, administracions i la societat civil

En l’àmbit del Maresme, s’han identificat quatre sectors clau, la meitat d’ells relacionats amb el mar:

 • Repair & refit nàutic
 • Esport i turisme
 • Smart sociosanitari
 • Disseny i aplicació de la innovació tèxtil

Les accions que es duguin a terme en l’àmbit marítim s’enmarquen dins el projecte MarésMés.